Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4728
Title: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan đùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hoá phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đào, Thị Phương Diệp (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Mậu Đức
Keywords: Hoá học phân tích -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4728
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.