Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4727
Title: Xác định một số kim loại nặng đồng, crôm, niken trong rau xanh tại thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hập thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS): Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Đăng Đức (Người hướng dẫn khoa học)
Vũ, Thị Tâm Hiếu
Keywords: Hoá học phân tích
Rau củ -- Nghiên cứu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4727
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xac dinh ham luong mot so kim loai nang Dong, Crom, Niken trong rau xanh.pdf686,6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.