Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4726
Title: Xác định hàm lượng Cadimi và chì trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Đăng Đức (Người hướng dẫn khoa học)
Phan, Thanh Phương
Keywords: Hoá học phân tích
Rau quả -- Nghiên cứu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4726
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xac dinh ham luong Cadimi va tri trong rau xanh.pdf1,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.