Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4725
Title: Xác định hàm lượng Cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS): Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Đăng Đức (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thị Hân
Keywords: Hoá học phân tích
Rau quả -- Nghiên cứu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4725
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xac dinh ham luong Cadimi va tri trong mot so loai rau xanh.pdf612,94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.