Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4723
Title: Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm (Sm, Eu, Tm, Yb) Với L-Tyrosin bằng phương pháp hoá lý: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Hữu Thiềng (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thị Hiếu
Keywords: Hoá học phân tích
Nguyên tố đất hiếm
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4723
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tong hop nghien cuu phuc chat cua mot so nguyen to dat hiem.pdf905,62 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.