Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4718
Title: Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số Ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết - trắc quang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đặng, Xuân Thư (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Kim Chiên
Keywords: Hoá học phân tích
Thực phẩm -- Phân tích
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4718
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu xac dinh ham luong mot so Ion kim loai nang trong thuc pham.pdf927,42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.