Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4717
Title: Nghiên cứu xác định dạng Crôm trong nước và trầm tích bằng các phương pháp hoá lý hiện đại: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Đức Lợi (Người hướng dẫn khoa học)
Ngô, Thị Trang
Keywords: Hoá học phân tích
Ô nhiễm -- Khía cạnh môi trường
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4717
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.