Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4716
Title: Nghiên cứu chiết - trắc quang sự tạo phức Đa Ligan trong hệ: 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphton (Pan-2) - Fe(III) -SCN- và ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Hồ, Viết Quý (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Văn Đinh
Keywords: Hoá học phân tích
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4716
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu chiet trac quang su tao phuc Da Ligan.pdf980,25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.