Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4715
Title: Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá dẫn xuất 3-Axetylcumarin và 3-Xetycromon đi từ O-Hydroxiaxetophenon: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Minh Thảo (Người hướng dẫn khoa học)
Bùi, Tất Thành
Keywords: Hoá học hữu cơ -- Phân tích
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4715
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu tong hop va chuyen hoa dan xuat.pdf682,46 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.