Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4713
Title: Nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây cà phê chè: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quyết Tiến (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Quốc Nam Hải
Keywords: Cây cà phê chè -- Thực vật
Cây thuốc -- Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4713
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu thanh phan hoa hoc cua la cay cafe che.pdf1,74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.