Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4710
Title: Nghiên cứu thành phần hoá học có trong cây hàn the họ cánh bướm: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Văn Thỉnh (Người hướng dẫn khoa học)
Nghiêm, Thị Hương
Keywords: Cây hàn the -- Thực vật
Cây thuốc -- Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4710
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu thanh phan hoa hoc co trong cay han the.pdf863,57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.