Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4708
Title: Nghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trường: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Trần, Thị Hồng Vân (Người hướng dẫn khoa học)
Trần, Thị Thuỳ Dương
Keywords: Ô nhiễm -- Khía cạnh môi trường
Môi trường nước -- Khía cạnh môi trường
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4708
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu su tao phuc mau cua mot so kim loai nang voi thuoc thu huu co.pdf1,13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.