Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4707
Title: Nghiên cứu sự tạo phức đơn đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L-Methionin và Axetylaxeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Trọng Uyển (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thuý Vân
Keywords: Nguyên tố đất hiếm
Hóa học phân tích
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4707
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu su tạo phuc don da phoi tu cua mot so nguyen to dat hiem nang.pdf670,98 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.