Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4706
Title: Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của các nguyên tố đất hiếm (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) với L-Methionin à Axetylaxeton trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Hữu Thiềng (Người hướng dẫn khoa học)
Phạm, Diệu Hồng
Keywords: Hoá học phân tích
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4706
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu su tao phuc don da phoi tu cua cac nguyen to dat hiem.pdf630,33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.