Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4704
Title: Nghiên cứu phương pháp động hoc trắc quang xác định hàm lượng Nitrit trong mẫu nước ngầm và thực phẩm: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Tạ, Thị Thảo (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thị Hoàn
Keywords: Môi trường nước -- Khía cạnh môi trường
Môi trường và con người
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4704
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu phong phap dong hoc trac quan xac dinh ham luong Nitrit.pdf1,24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.