Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4702
Title: Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Hữu Thiềng (Người hướng dẫn khoa học)
Vũ, Quang Tùng
Keywords: Ô nhiếm -- Khía cạnh môi trường
Ô nhiếm nước -- Khía cạnh môi trường
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4702
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu kha nang tach loai va thu hoi mot so kim loai nang trong dung dich nuoc.pdf854,64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.