Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4701
Title: Nghiên cứu khả năng hấp thụ Metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Hữu Thiềng (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thị Thanh Tú
Keywords: Ô nhiếm -- Khía cạnh môi trường
Ô nhiếm nước -- Khía cạnh môi trường
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4701
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu kha nang hap thu Metyl do trong dung dich nuoc.pdf875,32 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.