Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4699
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số Ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trường: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Hữu Thiềng (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thuỳ Dương
Keywords: Ô nhiếm -- Khía cạnh môi trường
Ô nhiếm nước -- Khía cạnh môi trường
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4699
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu kha nang hap phu mot so ion kim loai nang tren vat lieu hap phu che tao.pdf3,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.