Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4698
Title: Nghiên cứu hoá học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây đỏ ngọn: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Văn Thỉnh (Người hướng dẫn khoa học)
Bùi, Văn Bình
Keywords: Cây đỏ ngọn -- Cây thuốc -- Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4698
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu hoa hoc va nhan dang mot so nhom chat co trong cay ngon do.pdf12,49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.