Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4697
Title: Nghiên cứu hoá học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Văn Thỉnh (Người hướng dẫn khoa học)
Ngô, Đức Trọng
Keywords: Cây chó đẻ -- Thực vật
Cây thuốc -- Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4697
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu hoa hoc va nhan dang mot so nhom chat co trong cay cho de rang cua.pdf3,15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.