Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4696
Title: Nghiên cứu chiết - trắc quang phức Đaligan trong hệ 1-(2 Pyridilazơ)-2-Naphton (PAN)-PH(II)-CCl3COOH và ứng dụng phân tích: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Hồ, Viết Quý (Hướng dẫn khoa học)
Lê, Xuân Thứ
Keywords: Hoá học phân tích
Phức chất (hóa học)
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4696
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu chiet - trac quang phuc Daligan trong he.pdf1,51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.