Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4694
Title: Hoàn thiện phương pháp tính lặp theo điều kiện Proton kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá hằng số cân bẳng của các đơn Axit đơn Bazơ từ dữ liệu ph thực nghiệm: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đào, Thị Phương Diệp (Người hướng dẫn khoa học)
Phạm, Thị Thoan
Keywords: Hoá học phân tích
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4694
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoan thien phuong phap tinh lap theo dieu kien Proton.pdf999,15 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.