Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4693
Title: Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân (Syzygium Formosum Wall) họ Myrtaceae ở Thái Nguyên: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Thị Hồng Minh (Người hướng dẫn khoa học)
Nông, Thị Liễu
Keywords: Đơn tướng quân -- Thực vật
Cây thuốc -- Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4693
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buoc dau nghien cuu thanh phan hoa hoc cua la cay don tuong quan.pdf2,42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.