Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4599
Title: Giáo trình môn học Điều khiển Logic (Môn học dành cho các sinh viên khoa Điện khóa chính quy)
Authors: Lâm, Tăng Đức
Nguyễn, Kim Ánh
Keywords: Điều khiển tự động -- Giáo trình
Logic học -- Giáo trình
Issue Date: 11/2005
Publisher: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4599
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Dieu khien logic.pdf3,24 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.