Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4588
Title: Phân tích hệ thống hướng đối tượng: Giáo trình
Authors: Phạm, Thị Xuân Lộc
Keywords: Phân tích hướng đối tượng (tin học)
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Cần Thơ
Abstract: Bài giảng Phân tích hệ thống hướng đối tượng của GV Phạm Thị Xuân Lộc, trường Đại học Cần Thơ. Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các trường có đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4588
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Phan-tich-he-thong-huong-doi-tuong.pdf1,3 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.