Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4578
Title: Thành nhà Hồ chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới
Authors: Đài truyền hình Việt Nam VTV1
Keywords: Việt Nam -- Lịch sử -- Nhà Hồ, 1400 - 1407
Thành Nhà Hồ (Thanh Hoá, Việt Nam)
Di sản văn hoá thế giới
Issue Date: 29/6/2011
Publisher: Đài truyền hình Việt Nam VTV1
Abstract: Thành nhà Hồ là một trong 4 di sản được đưa ra bình chọn trong phiên họp sáng 27/6/2011 của Ủy ban di sản thế giới và là một trong 35 di tích được đề nghị xét bình chọn đợt này. Là kinh đô của nhà Hồ, thành được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, còn được gọi là Tây Đô để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội). Sau khi xây thành, Hồ Quý Ly đã dời đô từ Thăng Long về Tây Đô. Tuy nhiên, nhà Hồ chỉ tồn tại được 7 năm (từ 1400).Thành nhà Hồ là công trình kiến trúc đồ sộ bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam. 4 bên được bao quanh bằng tường đá với tổng khối lượng đá xây thành khoảng 20.000 m3 và gần 100.000 m3 đất được đào đắp. Công trình này được công nhận là di tích quốc gia từ năm 1962. Việc xây dựng hồ sơ để đệ trình UNESCO được khởi động từ năm 2006. Trước đó Việt Nam đã có 4 di tích được công nhận là di sản văn hóa thế giới, gồm: phố cổ Hội An, cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, và Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra còn có 2 di sản thiên nhiên thế giới, gồm vịnh Hạ Long và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4578
Appears in Collections:900. Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.