Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4472
Title: Sách hướng dẫn học tập Xác suất thống kê (Dùng cho sinh viên ngành CNTT và ĐTVT hệ đào tạo đại học từ xa)
Authors: Lê, Bá Long
Keywords: Xác suất thống kê
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4472
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sach Huong dan hoc Xac suat thong ke.PDF1,7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.