Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4285
Title: Tin học quản lý: Bài giảng
Authors: Dương, Trần Đức
Phạm, Hùng Thế
Keywords: Tin học ứng dụng
Tin học văn phòng
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Bài giảng Tin học quản lý giới thiệu với bạn đọc các chức năng nâng cao của 2 ứng dụng tin học được dùng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay cho công tác quản lý đó là ứng dụng bảng tính Microsoft Excel và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4285
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-Tin-hoc-quan-ly.pdf5,78 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.