Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4274
Title: Giáo trình Thực hành: Lập trình hệ thống
Authors: Nguyễn, Hứa Duy Khang
Trần, Hữu Danh
Keywords: Lập trình hệ thống -- Giáo trình
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Cần Thơ
Abstract: Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết được chương trình bằng ngôn ngữ Assembly trên máy tính PC. Giáo trình này chỉ hướng dẫn sinh viên những kỹ năng rất cơ bản trong việc lập trình bằng Assembly như: Sử dụng trình biên dịch hợp ngữ trong môi trường Windows, biên dịch, sửa lỗi và liên kết, khảo sát tập lệnh, các ngắt đơn giản của Hệ điều hành DOS. Để vận dụng và nâng cao được kỹ năng lập trình hệ thống bằng Hợp ngữ, đòi hỏi sinh viên phải nổ lực rất nhiều trong việc tự học, đọc thêm tài liệu để bổ sung những kiến thức nhất định về phần cứng máy tính cũng như nguyên ly vận hành của các thiết bị ngoại vi có liên quan, như: Máy in, hệ vi điều khiển, cổng vào ra nối tiếp/ song song ....
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4274
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf712,93 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.