Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4266
Title: Cơ sở dữ liệu (Dùng cho sinh viên hệ Đào tạo từ xa)
Authors: Phạm, Thế Quế
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Tài liệu “Cơ sở dữ liệu” là sách hướng dẫn học tập dùng cho sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành công nghệ thông tin và ngành kỹ thuật viễn thông. Tài liệu”Cơ sở dữ liệu” không chỉ đề cập đến những vấn đề cơ sở lý thuyết mà còn trình bày một số kỹ năng cần thiết để thiết kế và cài đặt các hệ cơ sở dữ liệu cụ thể. Hy vọng sẽ có ích cho sinh viên và những người muốn xây dựng các hệ thống tin học ứng dụng phục vụ cho sản xuất, quản lý trong các doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4266
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf5,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.