Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4247
Title: Giáo trình Nhập môn tin học (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN)
Authors: Tô, Văn Nam
Keywords: Tin học -- Học hỏi giảng dạy
Issue Date: 2005
Publisher: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giáo trình Nhập môn tin học là tập hợp các bài giảng, giáo trình gồm 2 phần phần đại cương và phần ngôn ngữ lập trình TUBOR PASCAL
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4247
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf15,54 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.