Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4075
Title: Hệ thống điện và điện tử trên ô tô hiện đại. Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô
Authors: Đỗ, Văn Dũng
Keywords: Hệ thống điện -- Ô tô
Issue Date: 2007
Publisher: Trường ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4075
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf10,76 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.