Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4049
Title: Cơ sở điều khiển tự động (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Authors: Đặng, Hoài Bắc
Keywords: Điều khiển tự động
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện CN Bưu chính Viễn thông
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4049
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,27 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.