Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3962
Title: Tự rung và mất ổn định của quá trình cắt kim loại
Authors: Nguyễn, Đăng Bình
Dương, Phúc Tý
Keywords: Kim loại tấm -- Công nghệ tạo hình
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3962
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf2,72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.