Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3928
Title: Công nghệ chế biến dầu mỏ (Giáo trình dành cho sinh viên trường ĐH Bách khoa và các trường khác)
Authors: Lê, Văn Hiếu
Keywords: Dầu mỏ -- chế biến
Issue Date: 2006
Publisher: Trường ĐH BK Hà Nội
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3928
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf4,45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.