Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3794
Title: Gia công tia lửa điện CNC (Giáo trình dùng cho sinh viên, kĩ sư và học viên cao học ngành kỹ thuật)
Authors: Vũ, Hoài Ân
Keywords: Cơ khí
Tự động hoá
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3794
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf4,53 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.