Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3780
Title: Hệ Thống truyền lực (Sách hướng dẫn sửa chữa kiểm tra và bảo trì những hệ thống truyền lực ở các phương tiện vận chuyển xe tải, xe buýt và ô tô)
Authors: Lưu, Văn Hy
Chung, Thế Quang
Keywords: Ô tô -- Công nghiệp
Issue Date: 2003
Publisher: Giao thông vận tải
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3780
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf8,27 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.