Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3457
Title: Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi (Giáo trình dùng cho hệ Đại học)
Authors: Nguyên, Đức Hùng
Nguyễn, Mạnh Hà
Trần, Huê Viên
Phan, Văn Kiểm
Keywords: Giống (vật nuôi) -- Truyền giống
Issue Date: 2003
Publisher: Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3457
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf2,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.