Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3420
Title: Pháp luật về thuế (I) (Tài liệu biên soạn cho sinh viên: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng. Trung tâm đào tạo từ xa. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán)
Authors: Phan, Hiển Minh
Tô, Văn Yên
Keywords: Luật thuế -- Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Trường ĐH Mở Tp.HCM
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3420
Appears in Collections:Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf965,19 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.