Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3251
Title: Hoá học phân tích (Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành Sinh Môi trường, Hóa Kỹ thuật)
Authors: Lê, Thị Mùi
Keywords: Hoá học phân tích
Issue Date: 2006
Publisher: Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3251
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.