Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3217
Title: Giáo trình Thực hành phân tích định lượng (Hệ Cao đẳng và Trung cấp)
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Keywords: Hoá học phân tích -- Thực hành
Issue Date: 2004
Publisher: Trường CĐ Công nghiệp 4
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3217
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf243,71 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.