Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3136
Title: Marketing căn bản
Other Titles: Marketing essentials
Authors: Kotler, Philip
Phan, Thăng (Dịch)
Keywords: Quản trị chiến lược
Tiếp thị
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Những khái niệm cơ bản về Marketing, quản trị marketing. Hệ thống nghiên cứu và thông tin marketing. Khái niệm về môi trường marketing, vấn đề thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Thị trường các doanh nghiệp và hành vi của người mua nhân doanh doanh nghiệp. Phân khúc thị trường, những vấn đề về hàng hoá, sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm. Các dịch vụ marketing
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3136
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0195.pdf27,44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.