Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3115
Title: Những quy định mới của pháp luật về đình công và giải quyết đình công
Authors: Phạm, Kim Dung
Keywords: Đình công
Quy định nhà nước
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật đình công và giải quyết đình công, một số quan điểm mới trong việc đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về đình công và giải quyết đình công
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3115
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0181.pdf8,88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.