Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3093
Title: Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 20 năm đổi mới
Other Titles: The Vietnamese international merchandise trade for twenty years renovation (1986-2005)
Keywords: Xuất khẩu
Nhập khẩu
Số liệu thống kê
Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Thống kê
Abstract: Gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của nước ta từ năm 1986 đến năm 2005; Tổng quan về xuất nhập khẩu trong 20 năm đổi mới; Các số liệu về kết quả xuất nhập khẩu, về trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với các châu lục, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3093
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0051.pdf6,68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.