Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3091
Title: Nhà đầu tư thành công : những điều 80 triệu người cần biết để đầu tư sinh lời và tránh những khoản lỗ lớn
Other Titles: The successful investor : what 80 million people need to know to invest profitably and avoid big losses
Authors: O'neil, William J.
Nguyễn, Nam Phương (Dịch)
Keywords: Thị trường chứng khoán
Đầu tư tài chính
Bí quyết thành công
Thành công trong kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Tóm tắt những bí quyết để có thể trở thành một nhà đầu tư chứng khoán thành công từ việc tìm hiểu sự vận động thị trường, cách mua bán cổ phiếu, quản lý danh mục đầu tư..
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3091
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0089.pdf6,63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.