Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3090
Title: Tương lai của thương mại điện tử
Other Titles: Future of E-Commerce : creating wealth in the network age
Authors: Wen, Sayling
Nguyễn, Thành Phúc (Dịch)
Keywords: Thương mại điện tử
Issue Date: 2002
Publisher: Bưu điện
Abstract: Đôi nét về công nghệ mạng và dịch vụ trực tuyến của hiệu sách trên Internet, một số doanh nhân nổi tiếng trong ngành điện tử. Những tác động lớn của điện tử trong thị trường và các dự báo trong tương lai
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3090
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0081.pdf5,5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.