Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3087
Title: Động viên nhân viên
Other Titles: Motivating people
Authors: Heller, Robert
Kim Phượng (Dịch)
Keywords: Người quản lý
Nghệ thuật lãnh đạo
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Hướng dẫn những phương thức tốt nhất để ứng dụng các lý thuyết áp dụng trong thực tế nhằm tạo ra và duy trì một môi trường tích cực ở nơi làm việc. 101 lời khuyên thực tế về tất cả những kỹ thuật động viên quan trọng - từ việc phân tích các nhu cầu khác nhau của nhân viên đến việc đưa ra các chế độ thưởng khuyến khích, hay cách thức sử dụng cùng lúc nhiều kỹ năng và đào tạo để tăng sự thỏa mãn công việc của nhân viên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3087
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0178.pdf7,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.