Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3086
Title: Sổ tay giám đốc : 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý
Authors: Vũ, Xuân Tiền
Keywords: Quản trị doanh nghiệp -- Sổ tay
Issue Date: 2007
Publisher: Tài chính
Abstract: Thống kê những tình huống xảy ra trong quản lý doanh nghiệp và trình bày những quy định cơ bản cần biết của pháp luật khi cần xử lý một vấn đề nào đó, nhằm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp thuận lợi hơn khi xử lý những tình huống đó
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3086
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0076.pdf38,26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.