Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3071
Title: Quản lý ngân sách
Other Titles: Managing budgets
Authors: Brookson, Stephen
Lê, Ngoc Phương Anh (Dịch)
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp
Ngân sách
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Tìm hiểu chức năng dự thảo ngân sách. Hướng dẫn các kỹ năng chuẩn bị dự thảo ngân sách chính xác và hiệu quả, soạn thảo và giám sát ngân sách, những kinh nghiệm thực tế về cách xử lý số liệu một cách hợp lý và cách giám sát các thủ tục ngân sách một cách nhạy cảm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3071
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0175.pdf4,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.