Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3066
Title: Đánh giá năng lực nhân viên
Other Titles: Appraising Staff
Authors: Osborne, Christina
Langdon, Ken
Hoàng, Ngọc Tuyến (Dịch)
Lê, Ngọc Phương Anh (Dịch)
Keywords: Quản trị nhân sự
Hiệu suất lao động
Issue Date: 2004
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Trang bị cho bạn tất cả các kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để thực hiện thành công công tác đánh giá nhân viên, đồng thời giải thích rõ các mục tiêu then chốt, những lợi ích thu được từ quá trình đánh giá, hướng dẫn từng bước trong giai đoạn chuẩn bị, quản lý và tổ chức các hoạt động bổ trợ sau khi đánh giá. Quyển sách sẽ cung cấp những lời khuyên hữu ích giúp bạn tiến hành các cuộc thảo luận cởi mở, giải thích những ngôn ngữ cử chỉ, xây dựng lòng tự tin, xử lý các vấn đề liên quan đến hiệu quả công việc cùng nhiều nội dung hữu ích khác.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3066
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0154.pdf8,43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.